Ważny komunikat

Kochani Klubowicze, prosimy przeczytajcie komunikat do końca.
Podjęliśmy dziś rano trudną decyzję. Prowadzimy działalność na podstawie i w zakresie obowiązującego prawa. Zawsze tak czyniliśmy. I zawsze będziemy tak czynić.

Niestety pod ciężarem represji ze strony Policji i Sanepidu chwilowo zamykamy nasze i Wasze ukochane Totale. Od dziś nasze kluby pozostają zamknięte.

Naszym moralnym obowiązkiem jest ochrona naszych pracowników w miejscu pracy, którym od kilku dni towarzyszy ogromna presja, stres i emocje … nie jesteśmy w stanie tego ciężaru już udźwignąć.

Spółka podejmuje formalne kroki, aby przeciwdziałać bezprawnemu nękaniu naszych zespołów przez Policję i Sanepid.

Od otwarcia klubów w październiku, na zmienionych wówczas zasadach, przeszliśmy kilkaset kontroli i interwencji. W trakcie niektórych z nich funkcjonariusze publiczni świadomie przekraczali swoje uprawnienia. Złożyliśmy już odpowiednie skargi.

Nasze zasady higieniczno-sanitarne były pozytywnie oceniane przez pracowników Sanepidu. Jednak od kilkunastu dni nasze starania o Wasze bezpieczeństwo przestały być dla inspektorów istotne.

Przypominamy, że osobom korzystającym z usług klubów nie grożą prawne konsekwencje. W razie pytań lub wątpliwości prosimy zgłoście się w recepcji klubu.
Nasz personel od poniedziałku będzie do Waszej dyspozycji i udzieli Wam informacji.

Nie godzimy się na represje, nękanie, utrudnianie pracy i ograniczanie wolności! Nikt inny tylko my sami będziemy stanowić o tym co, jak i dlaczego robimy.